DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Mai Vinh

Cà Mau

0

2

Trần Thanh Hiệp

Cà Mau

4

3

Nguyễn Hoàng Tú

Cà Mau

3

4

Phạm Nhật Minh

Cà Mau

20

5

Trịnh Vũ Linh

Cà Mau

20

6

Trần Nam Sơn

Cà Mau

20

7

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

0

8

Bùi Trọng Nghĩa

Cà Mau

20

9

Trần Quang Thắng ( Trọng Thắng )

Cà Mau

20

10

Huỳnh Lâm

Cà Mau

20

11

Trần Quốc Bình

Cà Mau

20

12

Trần Thanh Minh

Cà Mau

15

13

Đào Mỹ Thoa

Cà Mau

8

14

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

19

15

Trần Tấn Đông

Cà Mau

20

16

Trịnh Hoàng Nghiệp

Cà Mau

20

17

Phạm Tuấn (phạm Văn Tuấn)

Cà Mau

12

18

Dương Trấn Hải

Cà Mau

20

19

Hồ Hoàng Giang

Cà Mau

6

20

Nguyễn Bình Đẳng

Cà Mau

11

21

Pham Duong Hai

Cà Mau

8

22

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

20

23

Tăng Vũ Khắc

Cà Mau

11

24

Thái Trọng Tín

Cà Mau

4

25

Ngô Thị Mua

Cà Mau

20

26

Nguyễn Thanh Dũng

Cà Mau

20

27

Lâm Văn Đời

Cà Mau

20

28

Võ Phương Thùy

Cà Mau

15

29

Nguyễn Văn Đum

Cà Mau

20

30

Lâm Phú Hữu

Cà Mau

20

31

Trịnh Thảo Mơ

Cà Mau

20

32

Đỗ Thanh Xuân Thùy Mai

Cà Mau

12

33

Huỳnh Mỹ Linh

Cà Mau

8

34

Ngô Hoàng Vũ

Cà Mau

20

35

Võ Thanh Quant

Cà Mau

16

36

Đặng Quang Minh

Cà Mau

0

37

Trần Loan Phương

Cà Mau

20

38

Minh Thông

Cà Mau

17

39

Trần Bảo Giang

Cà Mau

20

40

Trầm Văn Nghĩ

Cà Mau

13

41

Nguyễn Mộng Thường

Cà Mau

13

42

Tạ Nhật Huy

Cà Mau

8

43

🔆 You got 47 403 $. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65d1fb4df47e737b1b29a8e1/?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& 🔆

Cà Mau

0

44

✅ Withdrawing 37 308 USD. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65cb92cf02848f13c7cbf7f6/?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& ✅

Cà Mau

0

45

🔴 Transaction 49 145 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65db119102848fe3bdc15a6a?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& 🔴

Cà Mau

0

46

↔ Withdrawing 42 434 Dollars. Gо tо withdrаwаl >> https://forms.yandex.com/cloud/65db1180c769f1e401949a0f?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& ↔

Cà Mau

0

47

🟢 Transaction 50 413 USD. GЕТ > https://forms.yandex.com/cloud/65db117cf47e73e3db6800ed?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& 🟢

Cà Mau

0

48

✅ You got 35 010 USD. Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65db1184c09c022df5cfba72?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& ✅

Cà Mau

0

49

🔴 Transfer 50 053 Dollars. Gо tо withdrаwаl >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--884201-03-13?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& 🔴

Cà Mau

0

50

↔ Mining 38 787 Dollars. Gо tо withdrаwаl =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--624678-03-14?hs=a73517b776eebfe2e6b1183bf8e727a1& ↔

Cà Mau

0

12